Politica de confidenţialitate

Pentru a accesa, corecta, sterge si limita prelucrarea datelor personale (GDPR), va rugam sa ne contactati la adresa de email igapp@vitma.ro

Puteti solicita ca datele dvs. cu caracter personal sa poata sau nu fi utilizate sau transmise catre un alt procesor (GDPR) la adresa de email igapp@vitma.ro

In cazul in care considerati ca datele dvs. personale nu au fost protejate conform legii, aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere (GDPR).